สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ทำไม ต้องเปลี่ยนเปอร์เซนต์ค่าหุ้นของวงเงินกู้เป็น 20 เปอร์เซนต์ (โดย 007923) (ตอบ : 6)
สอบถามการกู้หุ้นและการกู้ฉุกเฉิน (โดย พ00440) (ตอบ : 1)
กู้ฉุกเฉิน (โดย 022600) (ตอบ : 2)
เพิ่มยอดเงินกู้ด้วยเหตุผลอะไร (โดย 017030) (ตอบ : 4)
ขอกู้ฉุกเฉิน (โดย 022705) (ตอบ : 3)
จากคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ฯ (โดย 020246) (ตอบ : 1)
การหักเงินในบัญชี (โดย 020402) (ตอบ : 0)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 17)
ยอดกู้สามัญ (โดย 022004) (ตอบ : 1)
อยากให้คณะกรรมพิจารณา (โดย พ00423) (ตอบ : 0)