สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับวันสิ้นปีทางบัญชี
  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับวันสิ้นปีทางบัญชี จากวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ดังนั้น ในปีการเงิน พ.ศ. 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะมีระยะเวลาดำเนินการเพียง 11 เดือน เท่านั้น จึงแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์รับทราบโดยทั่วกัน
  (03 ก.พ. 2559 14:16 น. ผู้ชม : 43)

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 492 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2559 14:20 น. ผู้ชม : 88)

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 56 ประชุมครั้งที่ 1/2559
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 56 ประชุมครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายเทียนชัย จูเจี่ย เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 56 เพื่อร่วมบริหารกิจการสหกรณ์ให้ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (26 ม.ค. 2559 13:57 น. ผู้ชม : 66)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยมี ดร.สุรินทร์ แแก้วมณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และนายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้รับทราบ โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผ่านที่ประชุมใหญ่ จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 528 คน ในการจัดการประชุมสามัญครั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ์ฯให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯที่สังกัดสถานศึกษาและ หน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (26 ม.ค. 2559 10:21 น. ผู้ชม : 63)

 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "นบครูคราปีใหม่ สุขสดใส ใจผูกพัน"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "นบครูคราปีใหม่ สุขสดใส ใจผูกพัน" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ.2559 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ มีการร้องและเต้นประกอบเพลงและจับรางวัลแจกอย่างสนุกสนาน โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (26 ม.ค. 2559 10:12 น. ผู้ชม : 43)


เว็บบอร์ด

การให้โอกาส ครูอัตราจ้าง,พนักงาราชและพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถกู้เงินสามัญ (โดย พ00423) (ตอบ : 0)
ขอขยายเงินกู้สามัญเพื่อเป็นของขวัญให้กับสมาชิกสหกรณ์ (โดย 012916) (ตอบ : 5)
คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่56 (โดย 007361) (ตอบ : 0)
กดเงินผ่านตู้ atm ไม่ได้ (โดย 021498) (ตอบ : 6)
ขอทราบวิธีการเบิกถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์โดยใช้บัตรเอทีเอ็มกรุงไทยครับ (โดย 013294) (ตอบ : 1)
ฝากถามกรรมการชุดใหม่ว่า สิ้นปี2559 ยังจะคงมีนโนบาย การโอนเงินปันผลสหกรณ์ใหแก่สมาชิกเข้าบัญชีสิเทาเช่นเดืมหรือไม่..เพราะเราจะได้ไม่เลือกท่านเข้ามาเป็นกรรมการอีกต่อไป...ฝากถามท่านกรรมการทั้งหลายด้วยครับ..ช่วยเข้ามาตอบด้วยนะครับ (โดย 008950) (ตอบ : 3)
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินหักค่าประกัน รายละเอียดบนเว็บดูได้ที่ไหน มีหรือไม่ (โดย 019043) (ตอบ : 0)
เพื่อนสมาชิกตรวจสอบด้วยครับทำไมยอดในสมุดเล่มสีเทากับยอดที่จ่ายจริง ไม่เท่ากันครับ (โดย 021240) (ตอบ : 2)
ถามดอกเบี้สะสม (โดย 015706) (ตอบ : 1)
สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของตนเอง ทั้งเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ และอื่นๆ ทาง อินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ถ้าได้ ต้องทำอย่างไรคะ (โดย 015870) (ตอบ : 2)