สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เชิดชูครู สุดบูชา แสนเริงร่าคราปีใหม่"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เชิดชูครู สุดบูชา แสนเริงร่าคราปีใหม่" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ.2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ มีการร้องและเต้นประกอบเพลงและจับรางวัลแจกอย่างสนุกสนาน โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (20 ม.ค. 2558 16:20 น. ผู้ชม : 52)

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีนายสมยศ อู่ทองมาก อุปนายก คนที่1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 490 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (20 ม.ค. 2558 13:10 น. ผู้ชม : 74)

 • ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 55 และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 55 และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพิษณุโลก จำกัด
  (20 ม.ค. 2558 12:24 น. ผู้ชม : 80)

 • ประชุมเฉพาะกิจ เรื่อง พิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 และจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมเฉพาะกิจ เรื่อง พิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 และจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และตัวแทนของผู้แทนสมาชิกฯ (แกนนำ10/1) เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (20 ม.ค. 2558 11:26 น. ผู้ชม : 66)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อทราบ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกฯ เรื่อง การใช้บริการรับฝาก-ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา)ผ่านทางบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยนั้น สามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงินที่มีอยู่ ถอนได้ 1 ครั้ง/วัน โดยจะคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี 100 บาท และขอแจ้งแก่สมาชิกฯในสังกัด สพป.พล.1,2,3 และ สพม.39 ทุกท่าน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะบริการเชื่อมต่อระบบให้โดยอัตโนมัติในการใช้บริการฝาก-ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา)ผ่านบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
  (16 ม.ค. 2558 12:52 น. ผู้ชม : 171)


เว็บบอร์ด

ทำไมเฉลี่ยคืนน้อยจัง (โดย 009196) (ตอบ : 6)
ขอความกระจ่าง (โดย 020191) (ตอบ : 1)
การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน (โดย 015723) (ตอบ : 11)
ฝากเงินเล่มสีเทา เสียค่าใช้จ่าย และได้ดอกเบี้ยยังไง (โดย 018493) (ตอบ : 0)
ถ้าผมก็สามัญ เมื่อเดือนที่แล้ว (โดย 020723) (ตอบ : 2)
ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 64)
ปันผลและเฉลี่ยคืน (โดย 016470) (ตอบ : 15)
ระเบียบใหม่ของการกู้สามัญ (โดย 022462) (ตอบ : 3)
สงสัย การโอนปันผลเฉลี่ยคืนมีประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างไร (โดย 019665) (ตอบ : 9)
การเบิกเงินออมทรัพย์จากตู้ atm (โดย 015809) (ตอบ : 2)