สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

หัวใจการบริการ (โดย 020182) (ตอบ : 2)
อยากทราบว่าจะกู้สามัญได้หรือไม่ (โดย 020191) (ตอบ : 0)
ถ้าไปเป็นครู อาชีว ต้องออกจากสหกรณ์ หรือไม่ครับ (โดย 020723) (ตอบ : 2)
ส่งเงินกู้ฉุกเฉินทาง ATM (โดย 009547) (ตอบ : 2)
ปรึกษาแนวทางการกู้เงินสหกรณ์ (โดย 022725) (ตอบ : 4)
ทำไมดูรายการใบเสร็จสหกรณ์ ฯ เลือกวันที่ เดือน ปี ย้อนหลังไม่ได้ค่ะ ย้อนได้แค่เดือนเดียวเอง (โดย 016926) (ตอบ : 4)
ต้องการผู้ค้ำสับเปลี่ยนได้ เพื่อกู้สามัญ (โดย 022076) (ตอบ : 0)
กรรมการจัดหนักของขวัญปีใหม่ให้สมาชิก ต้องมีหุ้น 18% (โดย 018489) (ตอบ : 1)
ปันผลและเฉลี่ยคืน (โดย 016470) (ตอบ : 17)
ระเบียบใหม่ของการกู้สามัญ (โดย 022462) (ตอบ : 7)