สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 2 เดือน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพจากคุณหมอที่มาให้แนะนำและให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (19 พ.ย. 2557 09:21 น. ผู้ชม : 24)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558
  ตามประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสมาคมฯภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 นั้น บัดนี้ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาคมฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 9,799 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 490 คน
  (13 พ.ย. 2557 10:45 น. ผู้ชม : 87)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เข้าศึกษาดูงานการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายพิพัฒน์ พุฒตาล รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่ ในการเข้ามาศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้สามารถนำหลักในการทำงานกลับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ต่อไป
  (12 พ.ย. 2557 15:39 น. ผู้ชม : 36)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง "บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม"
  ด้วยสหกรณ์อมทรัพย์ไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.ธปท.) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการร่วมกันภายใต้หัวข้อเรื่อง "บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ย. พ.ศ.2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมณี พันธุ์เหล็ก นายบุญเลิศ ยอดจันทร์ นายสมพร จันดาหาร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
  (10 พ.ย. 2557 11:56 น. ผู้ชม : 40)

 • ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ / คู่สมรส / บุตร ที่มีอายุ 51 ปี ถึง 60 ปี เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 7 ต.ค.2557 ถึง 27 ก.พ.2558 ติดต่อสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ ณ ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ สสอค. 088-2781644 หรือ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ในเวลาราชการ
  (07 พ.ย. 2557 14:51 น. ผู้ชม : 75)


เว็บบอร์ด

สนใจการสมัครสมาชิกสมทบ (โดย 021607) (ตอบ : 1)
การกู้สามัญ (โดย 009547) (ตอบ : 1)
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดย 015068) (ตอบ : 2)
การหักหุ้นสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 11)
ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ของครูบำนาญประกาศผลหรือยังครับ (โดย 017266) (ตอบ : 0)
แจ้ง สหกรณ์ ฯ เพื่อการส่งใบเสร็จสหกรณ์ (โดย วิษณุ สร้อยมี) (ตอบ : 1)
ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 53)
print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 27)
ระเบียบสหกรณ์การหักหุ้น ปี2556 เป็นการหักหุ้นสหกรณ์เกือบสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 8)
การกู้สามัญ (โดย 017270) (ตอบ : 1)