สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" โดยจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 จึงขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับคัดเลือกอบรมงานวิชาชีพตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ตามสาขางานที่ท่านได้เลือกระบุส่งสหกรณ์ฯไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าอบรมได้ตามเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (กรุณาตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล , สังกัดโรงเรียน เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเกียรติบัตร)
  (16 ส.ค. 2559 14:03 น. ผู้ชม : 376)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนประเภท การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ (ตอบปัญหา) ประเภทการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Crossword) และประเภทการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ประจำปี 2559
  เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว 3 ประเภท คือ การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ (ตอบปัญหา) การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Crossword) และประเภทการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนทั้ง 3 ประเภทนี้ โดยสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้จากข้อมูลด้านใน
  (15 ส.ค. 2559 14:44 น. ผู้ชม : 161)

 • ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559 ที่เข้าแข่งขันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยได้ทำการเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
  (15 ส.ค. 2559 14:18 น. ผู้ชม : 156)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 13,14 และ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 557 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (15 ส.ค. 2559 14:02 น. ผู้ชม : 66)

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือนั้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยชมรมสหกรณ์ภาคฯได้เชิญสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆที่เป็นสมาชิกของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือเข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (15 ส.ค. 2559 12:16 น. ผู้ชม : 31)


เว็บบอร์ด

รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 17)
ยอดกู้สามัญ (โดย 022004) (ตอบ : 1)
ทำไม ต้องเปลี่ยนเปอร์เซนต์ค่าหุ้นของวงเงินกู้เป็น 20 เปอร์เซนต์ (โดย 007923) (ตอบ : 5)
อยากให้คณะกรรมพิจารณา (โดย พ00423) (ตอบ : 0)
ขาดคนค้ำประกัน (โดย 015088) (ตอบ : 0)
ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ขยายงวดเงินกู้สามัญเป็น300งวดครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก (โดย 011673) (ตอบ : 16)
ช่วย update ทุนเรือนหุ้น (โดย ส00736) (ตอบ : 2)
กู้สามัญ (โดย 020318) (ตอบ : 11)
เงินฌาปนกิจสหกรณ์ครู (โดย 004936) (ตอบ : 4)
ใบเสร็จย้อนหลัง (โดย 022140) (ตอบ : 1)