สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 28)
ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 54)
ระเบียบสหกรณ์การหักหุ้น ปี2556 เป็นการหักหุ้นสหกรณ์เกือบสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 9)
สนใจการสมัครสมาชิกสมทบ (โดย 021607) (ตอบ : 1)
การกู้สามัญ (โดย 009547) (ตอบ : 1)
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดย 015068) (ตอบ : 2)
การหักหุ้นสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 11)
ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ของครูบำนาญประกาศผลหรือยังครับ (โดย 017266) (ตอบ : 0)
แจ้ง สหกรณ์ ฯ เพื่อการส่งใบเสร็จสหกรณ์ (โดย วิษณุ สร้อยมี) (ตอบ : 1)
การกู้สามัญ (โดย 017270) (ตอบ : 1)