สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น พบปะพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารกิจการสหกรณ์ และศึกษาวิธีการทำงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้กลับไปปรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสหกรณ์ได้ในลำดับต่อไป
  (02 ก.ค. 2558 13:40 น. ผู้ชม : 12)

 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (ส.ค.พล.) ขอแจ้งประกาศแก่สมาชิกฯทุกท่านทราบ เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2558
  ด้วยทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (ส.ค.พล.) หรือชื่อเดิมนั้นเรียก "กสส." มีกำหนดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท สวัสดิการที่จะได้รับ คือ กรณีเสียชีวิตรับ 300,000 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าสงเคราะห์รายปีในเดือนมิถุนายนของทุกปี บัดนี้ ถึงรอบการชำระรายปี 2558 แล้ว จึงขอประกาศแจ้งให้แก่สมาชิกฯทุกท่านทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถอ่านรายละเอียดสำคัญเพิ่มเติมได้จากข้อมูลด้านใน
  (26 มิ.ย. 2558 17:15 น. ผู้ชม : 150)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด รับมอบโล่ที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯในการรับมอบโล่ที่ระลึกจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ฯ เนื่องด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงาน " 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 " ณ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในการจัดกิจกรรมต่างๆในงานอย่างดียิ่ง
  (22 มิ.ย. 2558 15:01 น. ผู้ชม : 59)

 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯมอบโล่ที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯในการรับมอบโล่ที่ระลึกจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้ผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยงานจัด ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
  (22 มิ.ย. 2558 12:05 น. ผู้ชม : 56)

 • ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สาขาอำเภอนครไทย
  นายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์ฯ สาขาอำเภอนครไทย พร้อมพบปะพูดคุยกับสมาชิก และตรวจสอบดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อให้การดำเนินกิจการสหกรณ์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558
  (19 มิ.ย. 2558 12:12 น. ผู้ชม : 77)


เว็บบอร์ด

การแจ้งข่าว (โดย 020999) (ตอบ : 3)
ต้องการตรวจสอบใบเสร็จของเดือนอื่นๆย้อนหลัง ทำไงดี (โดย 015964) (ตอบ : 1)
หักเงินประกันชีวิต 2500 (โดย 008556) (ตอบ : 3)
ต้องการตรวจสอบ แก้ไขยอดหักเงินเงิน (โดย 020318) (ตอบ : 1)
ฟอร์มการขอรับทุนสหกรณ์ ปีกศ.2558 คำรับรองผู้บริหารศึกษาของสมาชิกผู้ขอรับทุน เป็นผู้บริหารของสมาชิกสหกรณ์หรือของนักเรียน (โดย 018162) (ตอบ : 2)
ทำไมหักเงินเดือนก่อนสิ้นเดือน3วันแต่เงินเข้าสหกรณ์วันสิ้นเดือน (โดย 020797) (ตอบ : 3)
การแข่งขันทักษะวิชาการ (โดย 019970) (ตอบ : 3)
ชำระหนี้รายเดือน (โดย 019615) (ตอบ : 1)
รร.ใน สพม.39 ต้องการผู้ค้ำสลับกันค้ำกู้สามัญได้ครับ ด่วนครับ (โดย 022076) (ตอบ : 0)
การตรวจสอบในเสร็จ (โดย 022025) (ตอบ : 1)