สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 16)
ทำไม ต้องเปลี่ยนเปอร์เซนต์ค่าหุ้นของวงเงินกู้เป็น 20 เปอร์เซนต์ (โดย 007923) (ตอบ : 4)
กู้สามัญ (โดย 020318) (ตอบ : 11)
ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ขยายงวดเงินกู้สามัญเป็น300งวดครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก (โดย 011673) (ตอบ : 11)
เงินฌาปนกิจสหกรณ์ครู (โดย 004936) (ตอบ : 4)
ใบเสร็จย้อนหลัง (โดย 022140) (ตอบ : 1)
การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ย (โดย 022004) (ตอบ : 3)
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (โดย 020567) (ตอบ : 1)
ต้องการคนค้ำกู้สามัญ (โดย 017929) (ตอบ : 1)
น่าจะทำโปรแกรมคำนวณเงินกู้อัติโนมัติให้สมาชิกหน้าเว็บไซต์ (โดย 019973) (ตอบ : 2)