สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ทำการติดตั้งตู้ปรับสมุดบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อไว้ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯในเขตพื้นที่อำเภอเนินมะปราง
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ นายวัฒนา เกตุเนียม หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ และนายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมดำเนินการตรวจตราการติดตั้งตู้ปรับสมุดบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อไว้ให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯในเขตพื้นที่อำเภอเนินมะปราง โดยสมาชิกฯสามารถใช้บริการตู้ปรับสมุดบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติได้ ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  (28 ก.ค. 2558 13:42 น. ผู้ชม : 22)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 จากเดิมได้กำหนดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 มาเป็นวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 จึงขอประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (27 ก.ค. 2558 11:30 น. ผู้ชม : 39)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "การสร้างสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์"
  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) มีนโยบายในการพบคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 17 สหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถนำความรู้ต่างๆมาปฏิบัติในการพัฒนาองค์กรได้ในลำดับต่อไป โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (20 ก.ค. 2558 10:40 น. ผู้ชม : 63)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมติให้จัดการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2558 ส่งใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดตามประกาศได้จากด้านใน
  (07 ก.ค. 2558 11:49 น. ผู้ชม : 284)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น พบปะพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารกิจการสหกรณ์ และศึกษาวิธีการทำงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำความรู้กลับไปปรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานสหกรณ์ได้ในลำดับต่อไป
  (02 ก.ค. 2558 13:40 น. ผู้ชม : 122)


เว็บบอร์ด

ต้องการตรวจสอบใบเสร็จของเดือนอื่นๆย้อนหลัง ทำไงดี (โดย 015964) (ตอบ : 2)
ฟอร์มการขอรับทุนสหกรณ์ ปีกศ.2558 คำรับรองผู้บริหารศึกษาของสมาชิกผู้ขอรับทุน เป็นผู้บริหารของสมาชิกสหกรณ์หรือของนักเรียน (โดย 018162) (ตอบ : 3)
ขอแบบ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร (โดย 021841) (ตอบ : 3)
หารือ..การกู้เงินสามัญของสมาชิกบำนาญ (โดย 008034) (ตอบ : 1)
สวัสดิการเงินกู้ของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ (โดย 014399) (ตอบ : 1)
การแจ้งข่าว (โดย 020999) (ตอบ : 4)
หักเงินประกันชีวิต 2500 (โดย 008556) (ตอบ : 3)
ต้องการตรวจสอบ แก้ไขยอดหักเงินเงิน (โดย 020318) (ตอบ : 1)
ทำไมหักเงินเดือนก่อนสิ้นเดือน3วันแต่เงินเข้าสหกรณ์วันสิ้นเดือน (โดย 020797) (ตอบ : 3)
การแข่งขันทักษะวิชาการ (โดย 019970) (ตอบ : 3)