สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 56)
การหักหุ้นสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 7)
ระเบียบสหกรณ์การหักหุ้น ปี2556 เป็นการหักหุ้นสหกรณ์เกือบสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 7)
print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 19)
เสนอให้ควรมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.50 ต่อปี เพราะไม่ต้องเสียภาษี 15% และเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่ต้องการออม (โดย 021607) (ตอบ : 0)
สอบถามเกี่ยวกับการกู้ฉุกเฉินค่ะ (โดย 021510) (ตอบ : 0)
ประชุมใหญ่สามัญ (โดย 015706) (ตอบ : 4)
การหักค่าหุ้นและชำระเงินกู้กักระทร (โดย 015706) (ตอบ : 2)
ให้คณะกรรมการขยายการส่งงวดเงินให้เป็น300งวดได้แล้วเพราะสหกรณ์ฯของจังหวัดอื่่นที่อยู่ใก้ลเคียงรอบบ้านเราเขาขยายเป็น300งวดก่อนเราอีกแต่พอของเราขยายเป็น300งวดแล้วกลับมาลดลงแถมบอกว่าเก็บแล้วไม่พอให้กู้ของให้เห็นใจคนเดือดร้อนด้วย (โดย 010407) (ตอบ : 0)
ระเบียบว่าด้วยการหักเงินหุ้นปี2556 (โดย 015260) (ตอบ : 1)