สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน กำหนดกติกาการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท กำหนดตารางการแข่งขันกีฬา ประชุมคณะทำงานของกีฬาแต่ละประเภท และจับฉลากแบ่งสายในกีฬาแต่ละประเภท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (24 ก.ค. 2557 16:03 น. ผู้ชม : 15)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 2 เดือน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (17 ก.ค. 2557 15:54 น. ผู้ชม : 53)

 • ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถ
  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานขับรถ ประจำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จำนวน 1 อัตรา
  (09 ก.ค. 2557 11:24 น. ผู้ชม : 109)

 • เกณฑ์การยื่นกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได้ปรับเกณฑ์การกู้เงินสามัญให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด รับทราบโดยทั่วกัน
  (02 ก.ค. 2557 11:28 น. ผู้ชม : 512)

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดทุกเขตการศึกษาทั้งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
  (18 มิ.ย. 2557 14:16 น. ผู้ชม : 181)


เว็บบอร์ด

ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 43)
การหักหุ้นตามระเบียบสหกรณ์ (โดย 018489) (ตอบ : 5)
ทุนการศึกษา พิจารณาเมื่อไรครับ (โดย 020143) (ตอบ : 1)
หน้าเว็ปทำลิงค์ผิด (โดย 017419) (ตอบ : 1)
เพราะต้องการให้สหกรณ์ ฯ แจ้งข่าวสารต่างๆ ทางE - mail จึงแจ้ง E - mail มายังสหกรณ์ (โดย 008950) (ตอบ : 0)
print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 14)
การลาออกจากสหกรณ์ (โดย 021342) (ตอบ : 0)
ช่วยเอาเกณฑ์การกู้สามัญใหม่ล่าสุดขึ้นเว็บหน่อย (17%) (โดย 018489) (ตอบ : 5)
ถ้าต้องการกู้หุ้นของตัวเอง เช่น มีหุ้นจำนวน 510,000 บาท ขอถามว่า จะกู้เป็นจำนวนเงินได้เท่าไหร่ จะได้เงินวันไหน ใช้หลักฐานอะไรบ้าง (โดย 021342) (ตอบ : 1)
สงสัย ช่วยไขขานหน่อย (โดย 022134) (ตอบ : 1)