สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก , โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก , โรงเรียนเอกชน และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมีกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกัน โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน ณ สนามโรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
  (17 ธ.ค. 2557 15:20 น. ผู้ชม : 33)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" โดยประชุมซักซ้อมความพร้อม หน้าที่ของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดการแข่งขันและขบวนพาเหรด การจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขัน และอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน โดยประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557
  (17 ธ.ค. 2557 13:15 น. ผู้ชม : 23)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะจัดการแข่งขันกีฬา "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 7 -10 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมีกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงจัดประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกับคณะทำงานและผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภทก่อนการจัดการแข่งขันกีฬา นำโดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน เลขานุการสหกรณ์ฯ และ นายสมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557
  (17 ธ.ค. 2557 13:04 น. ผู้ชม : 16)

 • สูจิบัตร การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนจังหวัดพิษณุโลก “สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2557
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนจังหวัดพิษณุโลก “สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2557 โดยจัดขึ้น วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และสนามองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
  (03 ธ.ค. 2557 16:23 น. ผู้ชม : 266)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประชุมสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประจำปีการเงิน 2558
  นายเสกสรรค์ ทองศรี รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เป็นประธานการประชุมสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประจำปีการเงิน 2558 ที่เหลืออีก 3 กลุ่ม ได้แก่ สพป.พล.เขต1 ,เขต 2 และเขต 3 ซึ่งผลการจับสลาก กลุ่มที่ได้สิทธิ์ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คือ สพป.พล.เขต 3 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (28 พ.ย. 2557 16:26 น. ผู้ชม : 135)


เว็บบอร์ด

ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 58)
print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 32)
กู้เพื่อการศึกษาบุตร (โดย 011170) (ตอบ : 1)
สอบถามเกี่ยวกับการกู้ฉุกเฉินค่ะ (โดย 021510) (ตอบ : 3)
ระเบียบสหกรณ์การหักหุ้น ปี2556 เป็นการหักหุ้นสหกรณ์เกือบสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 9)
สนใจการสมัครสมาชิกสมทบ (โดย 021607) (ตอบ : 1)
การกู้สามัญ (โดย 009547) (ตอบ : 1)
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ (โดย 015068) (ตอบ : 2)
การหักหุ้นสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 11)
ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ของครูบำนาญประกาศผลหรือยังครับ (โดย 017266) (ตอบ : 0)