สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 25)
การกู้สามัญ (โดย 017270) (ตอบ : 1)
สอบถามเกี่ยวกับการกู้ฉุกเฉินค่ะ (โดย 021510) (ตอบ : 2)
สมาชิกสมทบตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558ได้มั้ยครับ (โดย ส00053) (ตอบ : 1)
การหักหุ้นสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 9)
การเก็บเงินสงเคราะห์ศพ (โดย 015706) (ตอบ : 3)
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมอาชีพอีกครั้ง (โดย 016384) (ตอบ : 1)
เสนอให้ควรมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.50 ต่อปี เพราะไม่ต้องเสียภาษี 15% และเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่ต้องการออม (โดย 021607) (ตอบ : 1)
ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 47)
ระเบียบสหกรณ์การหักหุ้น ปี2556 เป็นการหักหุ้นสหกรณ์เกือบสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 7)