สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

การของดส่งค่าหุ้นรายเดือน (โดย 013986) (ตอบ : 1)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 6)
ทำไมหักเงินเดือนก่อนสิ้นเดือน3วันแต่เงินเข้าสหกรณ์วันสิ้นเดือน (โดย 020797) (ตอบ : 0)
กู้เกินอัตราที่กำหนด (โดย 022001) (ตอบ : 2)
การกู้หุ้น (โดย 022004) (ตอบ : 1)
สสชสอ. (โดย 020567) (ตอบ : 1)
การกู้ฉุกเฉิน (โดย 021320) (ตอบ : 1)
dGpBAEvFWa (โดย ) (ตอบ : 0)
ยอดหัก ยอดหนี้ไม่ตรง (โดย 020318) (ตอบ : 2)
การตรวจสอบใบเสร็จ (โดย 006647) (ตอบ : 2)