สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  เนื่องจากสภาพการปัจจุบัน พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลายแห่งกำหนดจำนวนงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกเป็นระยะเวลานาน โดยมิได้คำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ และระบบสหกรณ์ในภาพรวม ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้ทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู้ และเพิ่มงวดชำระหนี้ ทำให้เงินไหลกลับเข้าสู่สหกรณ์ช้า เป็นเหตุให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ที่เหมาะสม ดังรายละเอียดด้านใน
  (16 ก.ย. 2559 10:26 น. ผู้ชม : 181)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2559
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2559 โดยนำคณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อลงเรือสำราญล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 ก่อนการเดินทางกลับ สมาชิกฯได้เข้ากราบสักการะพระแก้วมรกต ในพระบรมมหาราชวัง แวะเที่ยวชมความงามและสักการะวัดต่างๆตลอดการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 410 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (14 ก.ย. 2559 14:01 น. ผู้ชม : 101)

 • ประชุมชมรมข้าราชการบำนาญสังกัดอำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และ เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (กสส.)
  ประชุมชมรมข้าราชการบำนาญสังกัดอำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯส่วนบำนาญ เขต 1 เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (กสส.) พร้อมแจ้งข่าวสารต่างๆของสหกรณ์ฯที่มีประโยชน์แก่สมาชิกฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (14 ก.ย. 2559 13:31 น. ผู้ชม : 53)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2559 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุราชการ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (14 ก.ย. 2559 13:21 น. ผู้ชม : 74)

 • ปรับเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนประจำปี
  ในปีการเงิน 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม มีมติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับการจัดเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนประจำปีได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป และในปีต่อไปให้ดำเนินการปรับการจัดเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระดมเงินทุนของสหกรณ์ฯให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
  (07 ก.ย. 2559 13:08 น. ผู้ชม : 319)


เว็บบอร์ด

เพิ่มยอดเงินกู้ด้วยเหตุผลอะไร (โดย 017030) (ตอบ : 2)
ขอกู้ฉุกเฉิน (โดย 022705) (ตอบ : 3)
จากคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ฯ (โดย 020246) (ตอบ : 1)
การหักเงินในบัญชี (โดย 020402) (ตอบ : 0)
รายการใบเสร็จ (โดย 016677) (ตอบ : 17)
ยอดกู้สามัญ (โดย 022004) (ตอบ : 1)
ทำไม ต้องเปลี่ยนเปอร์เซนต์ค่าหุ้นของวงเงินกู้เป็น 20 เปอร์เซนต์ (โดย 007923) (ตอบ : 5)
อยากให้คณะกรรมพิจารณา (โดย พ00423) (ตอบ : 0)
ขาดคนค้ำประกัน (โดย 015088) (ตอบ : 0)
ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ขยายงวดเงินกู้สามัญเป็น300งวดครับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก (โดย 011673) (ตอบ : 16)