สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

การสมัครขอรับทุน (โดย 022167) (ตอบ : 2)
กู้สามัญเท่าเดิม แต่ยอดเงินที่เหลือไม่ถึง 20 % กู้ได้ไหมคะ (โดย 020402) (ตอบ : 4)
กู้สามัญหักกู้ฉุกเฉินไม่หมด (โดย 022705) (ตอบ : 1)
การกู้หุ้น (โดย 009547) (ตอบ : 1)
กู้สามัญกับฉุกเฉิน (โดย 021088) (ตอบ : 1)
สมาชืกย้ายไปต่างจังหวัด (โดย 021088) (ตอบ : 1)
กู้สามัญ กับฉุกเฉิน (โดย 021088) (ตอบ : 1)
สอบถามรหัสย่อและการหักเงิน (โดย 019102) (ตอบ : 1)
สอบถามการจ่ายค่างวดเงินกู้สามัญ (โดย 022725) (ตอบ : 2)
กู้หุ้นตัวเอง (โดย 021342) (ตอบ : 3)