สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59
  ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 แทนผู้ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 -24 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2560 และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังรายละเอียดด้านใน
  (27 พ.ย. 2560 08:54 น. ผู้ชม : 253)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน ปี 2560 ให้กับหน่วยอำเภอนครไทย
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 หน่วยอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ แม่งมา กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 57 หน่วยอำเภอนครไทย เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2560 เมือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  (21 พ.ย. 2560 11:25 น. ผู้ชม : 89)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรมและร่วมร้องเพลงร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (21 พ.ย. 2560 11:09 น. ผู้ชม : 77)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ (ข.ชสอ.น.) จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมไพลิน จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
  (21 พ.ย. 2560 10:58 น. ผู้ชม : 69)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 58 และ ชุดที่ 59
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 108 (12) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ร่วมกับผู้แทนสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีมติให้ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ชุดที่ 58 และชุดที่ 59 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดด้านใน
  (15 พ.ย. 2560 17:51 น. ผู้ชม : 452)


เว็บบอร์ด

ปันผล ปี 2560 (โดย 021409) (ตอบ : 2)
ขอทราบข้อมูลนี้ได้จากไหนคะ ว่าปี 2559,2560 ได้มีการปันผลมูลค่าหุ้นสะสม อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะ และดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยคืนกี่เปอร์เซ็นต์ (โดย 022087) (ตอบ : 10)
ขอทราบการชำระเงินเกี่ยวกับการคำประกัน (โดย 015706) (ตอบ : 0)
ทราบคับว่าปันผลได้วันไหนคับ (โดย 022982) (ตอบ : 0)
อัตราดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์ (โดย 022282) (ตอบ : 1)
ขอรับทุนการศึกษาบุตร (โดย 022282) (ตอบ : 1)
30 พ.ย. จะยื่นกู้ฉุกเฉินได้มั้ยคะ (โดย 014212) (ตอบ : 1)
สอบถามสัญญากู้ (โดย 017836) (ตอบ : 1)
การเปลี่ยนรหัส (โดย 022618) (ตอบ : 1)
021813 (โดย 021813) (ตอบ : 1)