สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลที่เป็นบิดา-มาดา หรือบุตร หรือคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


เว็บบอร์ด

ประกาศรายชื่อขอทุนเมื่อไรคะ (โดย 021988) (ตอบ : 1)
หักค่าอะไร ? (โดย 018337) (ตอบ : 8)
ต้องการตรวจสอบใบเสร็จปีพ.ศ.2558ต้องทำอย่างไรบ้าง (โดย 022389) (ตอบ : 1)
การส่ง และซื้อหุ้น (โดย 018140) (ตอบ : 1)
แบบตอบรับการเข้าร่วมงานผู้เกษียณอายุ 2560 (โดย 019257) (ตอบ : 0)
ทุนการศึกษาบุตร (โดย 020896) (ตอบ : 4)
ต้องการปิดยอดเงินกู้สามัญ โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ต้องเริ่มดำเนินการอะไรบ้างคะ (โดย 022657) (ตอบ : 1)
ขอคืนได้ไหม ? (โดย 018337) (ตอบ : 2)
ขอบคุณครับขั้นตอนการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯเข้าบัญชีกรุงไทยฯ (โดย 017419) (ตอบ : 1)
การสมัครขอรับทุน (โดย 022167) (ตอบ : 2)