สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************
                                                                  
 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


           รถตู้  1,080  บาท


*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" ประจำปี 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2557 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2557
  (15 ก.ย. 2557 15:24 น. ผู้ชม : 28)

 • แจ้งสถานที่จัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11"
  ในการจัดการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 11" มีวิชางานที่จัดอบรมทั้งหมด 13 งาน สหกรณ์ฯขอแจ้งสถานที่ในการอบรมแก่สมาชิกฯ คือจะมีเพียงงานคอมพิวเตอร์ Photoshop สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมและผู้เคยอบรมแล้ว ที่จะจัดทำการอบรมให้แก่สมาชิกฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นอกจากนั้นงานที่เหลือทั้งหมดได้จัดการอบรมวิชาชีพ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งให้แก่สมาชิกฯทุกท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (13 ก.ย. 2557 09:53 น. ผู้ชม : 71)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2557 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (11 ก.ย. 2557 16:50 น. ผู้ชม : 79)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557
  ประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557 ที่ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลงอีก 2 ประเภท คือ การแข่งขันร้องเพลงมาร์ชนเรศวร ประเภททีม 5 คน รวมทั้งการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งในรอบชิงชนะเลิศ และการแข่งขันวาดภาพระบายสี
  (01 ก.ย. 2557 11:20 น. ผู้ชม : 102)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตยืที่ 23-24 และวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 639 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (27 ส.ค. 2557 14:10 น. ผู้ชม : 88)


เว็บบอร์ด

print ใบเสร็จรับเงิน (โดย 020543) (ตอบ : 21)
การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน (โดย 013442) (ตอบ : 5)
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมอาชีพอีกครั้ง (โดย 016384) (ตอบ : 1)
เสนอให้ควรมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.50 ต่อปี เพราะไม่ต้องเสียภาษี 15% และเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่ต้องการออม (โดย 021607) (ตอบ : 1)
ใบเสร็จสมาชิก (โดย 008540) (ตอบ : 62)
การหักหุ้นสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 7)
ระเบียบสหกรณ์การหักหุ้น ปี2556 เป็นการหักหุ้นสหกรณ์เกือบสูงสุดในประเทศไทย (โดย 015260) (ตอบ : 7)
สอบถามเกี่ยวกับการกู้ฉุกเฉินค่ะ (โดย 021510) (ตอบ : 0)
ประชุมใหญ่สามัญ (โดย 015706) (ตอบ : 4)
การหักค่าหุ้นและชำระเงินกู้กักระทร (โดย 015706) (ตอบ : 2)