สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์

*******************************

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.75  บาท  ต่อปี


                               
*******************************                                  

 สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝาก ตั้งแต่ 1 แสนบาท ขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 /ปี รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน(ฝากครบ 5 ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเงินฝาก ทุกวันในเวลาราชการ

*******************************

 ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

*******************************

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด  รับทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ในเวลาราชการ

   รถยนต์เก๋ง  595  บาท
 
รถยนต์กระบะ  880  บาท


     

*******************************
 


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558
  คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2558 ร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน มีการจับฉลากเพื่อแบ่งสายในแต่ละประเภทกีฬาต่างๆ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2558
  (25 ก.ย. 2558 10:14 น. ผู้ชม : 83)

 • ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ครั้งที่ 3/2558
  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 3/2558 เพื่อพิจารณาตามวาระประชุมต่างๆ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558
  (18 ก.ย. 2558 14:26 น. ผู้ชม : 119)

 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 12" ประจำปี 2558
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2558 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนกันยายน พ.ศ.2558
  (14 ก.ย. 2558 14:14 น. ผู้ชม : 193)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2558
  เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ.2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2558 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 420 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (07 ก.ย. 2558 14:16 น. ผู้ชม : 217)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2558 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุราชการ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (07 ก.ย. 2558 11:20 น. ผู้ชม : 173)


เว็บบอร์ด

อายุการเป็นสมาชิกกับการกู้สามัญ (โดย 022376) (ตอบ : 2)
สวัสดิการเงินกู้ของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ (โดย 014399) (ตอบ : 2)
ทุนการศึกษาบุตร (โดย 011170) (ตอบ : 1)
ต้องการตรวจสอบใบเสร็จของเดือนอื่นๆย้อนหลัง ทำไงดี (โดย 015964) (ตอบ : 5)
สรุปประชุมใหญ่ (โดย 017266) (ตอบ : 1)
ฟอร์มการขอรับทุนสหกรณ์ ปีกศ.2558 คำรับรองผู้บริหารศึกษาของสมาชิกผู้ขอรับทุน เป็นผู้บริหารของสมาชิกสหกรณ์หรือของนักเรียน (โดย 018162) (ตอบ : 3)
ขอแบบ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร (โดย 021841) (ตอบ : 3)
หารือ..การกู้เงินสามัญของสมาชิกบำนาญ (โดย 008034) (ตอบ : 1)
การแจ้งข่าว (โดย 020999) (ตอบ : 4)
หักเงินประกันชีวิต 2500 (โดย 008556) (ตอบ : 3)