ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตัดสินร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การตัดสินการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  (06 ส.ค. 2557 09:28 น. ผู้ชม : 114)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2557 โดยมีผู้แทนสมาชิกฯจำนวน 500 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (06 ส.ค. 2557 09:12 น. ผู้ชม : 95)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดให้สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีการเงิน 2557 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษา สำหรับบุตรสมาชิกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ประจำปี 2557 จึงได้ทำการคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในปี 2557 นี้ มีบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 309 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 599,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับ
  (31 ก.ค. 2557 16:44 น. ผู้ชม : 330)

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน กำหนดกติกาการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท กำหนดตารางการแข่งขันกีฬา ประชุมคณะทำงานของกีฬาแต่ละประเภท และจับฉลากแบ่งสายในกีฬาแต่ละประเภท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (24 ก.ค. 2557 16:03 น. ผู้ชม : 133)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 2 เดือน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (17 ก.ค. 2557 15:54 น. ผู้ชม : 108)

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดทุกเขตการศึกษาทั้งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
  (18 มิ.ย. 2557 14:16 น. ผู้ชม : 242)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมประกอบพิธีราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  เนื่องด้วยได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 จัดขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ร่วมประกอบพิธีราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองเป็นเครื่องราชสักการะ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 จะเคลื่อนขบวน แล้วจะอัญเชิญไปประดิษฐานอย่างถาวรไว้ที่หน้าตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะของประชาชนต่อไป
  (18 มิ.ย. 2557 10:46 น. ผู้ชม : 193)

12345678910...