ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เชิดชูครู สุดบูชา แสนเริงร่าคราปีใหม่"
  ชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดกิจกรรม "เชิดชูครู สุดบูชา แสนเริงร่าคราปีใหม่" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ.2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ทางชมรมครูอาวุโสได้จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ มีการร้องและเต้นประกอบเพลงและจับรางวัลแจกอย่างสนุกสนาน โดยมีสมาชิกของชมรมครูอาวุโสอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (20 ม.ค. 2558 16:20 น. ผู้ชม : 46)

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด (เดิมเรียก ก.ส.ส.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยมีนายสมยศ อู่ทองมาก อุปนายก คนที่1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด ให้แก่ผู้แทนสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 490 คน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และสามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลของสมาคมฯให้กับสมาชิกสมาคมฯที่สังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆนั้นได้รับทราบโดยทั่วกัน
  (20 ม.ค. 2558 13:10 น. ผู้ชม : 66)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อทราบ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกฯ เรื่อง การใช้บริการรับฝาก-ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา)ผ่านทางบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยนั้น สามารถถอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงินที่มีอยู่ ถอนได้ 1 ครั้ง/วัน โดยจะคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี 100 บาท และขอแจ้งแก่สมาชิกฯในสังกัด สพป.พล.1,2,3 และ สพม.39 ทุกท่าน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะบริการเชื่อมต่อระบบให้โดยอัตโนมัติในการใช้บริการฝาก-ถอนเงินในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา)ผ่านบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
  (16 ม.ค. 2558 12:52 น. ผู้ชม : 161)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 กำหนดให้สถานสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 บัดนี้สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,538 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 528 คน
  (07 ม.ค. 2558 12:25 น. ผู้ชม : 201)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด แจ้งแก่สมาชิกฯ เรื่องการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทา
  ขอเรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านทราบ ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เห็นชอบให้ทำการโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนของสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทาโดยอัตโนมัติ ท่านสมาชิกที่มีเล่มบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทาอยู่แล้วนั้นสหกรณ์ฯจะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าตามปกติ แต่สำหรับท่านสมาชิกที่ไม่มีเล่มบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯเล่มสีเทานั้น ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จะบริการเปิดเล่มบัญชีให้ท่านสมาชิกโดยอัตโนมัติเพื่อรอรับการโอนเงินเข้า
  (05 ม.ค. 2558 11:17 น. ผู้ชม : 339)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่องของดการใช้งานระบบออนไลน์ของสหกรณ์ฯทางเอทีเอ็มที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านเพื่อทราบ ทางสหกรณ์ฯของดการใช้งานระบบออนไลน์ของสหกรณ์ฯทางเอทีเอ็มที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการใช้งาน ฝาก - ถอนเงินบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ(เล่มสีเทา) หรือการกู้เงินฉุกเฉินผ่านทางบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย สหกรณ์ฯของดใช้งานในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยท่านสมาชิกสหกรณ์ฯสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 จึงขอแจ้งแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  (25 ธ.ค. 2557 16:07 น. ผู้ชม : 107)

 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก , โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก , โรงเรียนเอกชน และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมีกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกัน โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน ณ สนามโรงยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
  (17 ธ.ค. 2557 15:20 น. ผู้ชม : 100)

12345678910...