ข่าวประชาสัมพันธ์


 • "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดำเนินการจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกฯตามโครงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2559 นี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำหลักสูตรนั้นไปใช้หารายได้เป็นอาชีพเสริม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความรู้ และความสนุกสนาน ดำเนินการอบรมโดยท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความชำนาญ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนกันยายน พ.ศ.2559
  (19 ต.ค. 2559 11:03 น. ผู้ชม : 27)

 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560
  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กำหนดให้สถานสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 และรายงานผลการเลือกตั้งดังกล่าวมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บัดนี้สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,657 คน โดยมีผู้แทนสมาชิกทั้งสิ้น 533 คน
  (03 ต.ค. 2559 13:54 น. ผู้ชม : 213)

 • คำแนะนำจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
  เนื่องจากสภาพการปัจจุบัน พบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลายแห่งกำหนดจำนวนงวดการส่งชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกเป็นระยะเวลานาน โดยมิได้คำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยเงินกู้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ และระบบสหกรณ์ในภาพรวม ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้ทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีการขยายวงเงินกู้ และเพิ่มงวดชำระหนี้ ทำให้เงินไหลกลับเข้าสู่สหกรณ์ช้า เป็นเหตุให้สหกรณ์ขาดเงินทุนหมุนเวียน เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ที่เหมาะสม ดังรายละเอียดด้านใน
  (16 ก.ย. 2559 10:26 น. ผู้ชม : 261)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุราชการในปี 2559
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2559 โดยนำคณะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อลงเรือสำราญล่องชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ฯ จัดให้ และในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 ก่อนการเดินทางกลับ สมาชิกฯได้เข้ากราบสักการะพระแก้วมรกต ในพระบรมมหาราชวัง แวะเที่ยวชมความงามและสักการะวัดต่างๆตลอดการเดินทาง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยความสุข ความรื่นเริงยินดีและสนุกสนาน ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกฯผู้เกษียณอายุราชการและผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้น 410 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ คณะชมรมครูอาวุโสอำเภอเมือง ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นอย่างดียิ่ง
  (14 ก.ย. 2559 14:01 น. ผู้ชม : 157)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมชี้แจงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปี 2559 นี้ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงแก่ผู้เกษียณอายุราชการถึงเรื่องกำหนดการจัดงานมุทิตาจิตที่สหกรณ์ฯจะจัดให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯที่จะเกษียณอายุราชการ การปฏิบัติตัวหลังการเกษียณในด้านของการส่งหุ้นและหนี้ และมีกิจกรรมสำคัญ คือ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองได้จัดพิธีการต้อนรับน้องใหม่บำนาญขึ้น มีการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และร่วมร้องเพลงเพื่อต้อนรับสมาชิกข้าราชการบำนาญใหม่ บรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
  (14 ก.ย. 2559 13:21 น. ผู้ชม : 127)

 • ปรับเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนประจำปี
  ในปีการเงิน 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม มีมติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับการจัดเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนประจำปีได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป และในปีต่อไปให้ดำเนินการปรับการจัดเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระดมเงินทุนของสหกรณ์ฯให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
  (07 ก.ย. 2559 13:08 น. ผู้ชม : 375)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก"
  ดร.สมภพ นาคสีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด และ นายมณี พันธุ์เหล็ก กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 เข้าร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก" ที่จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นที่ปรึกษาและแนะนำในการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกและยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อีกทางหนึ่ง ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2559
  (31 ส.ค. 2559 14:38 น. ผู้ชม : 116)

 • ประกาศรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ "สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" ประจำปี 2559
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดให้มีการอบรมวิชาชีพ"สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 13" โดยจะมีการจัดอบรมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2559 จึงขอแจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ได้รับคัดเลือกอบรมงานวิชาชีพตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ตามสาขางานที่ท่านได้เลือกระบุส่งสหกรณ์ฯไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าอบรมได้ตามเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (กรุณาตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล , สังกัดโรงเรียน เพื่อความถูกต้องในการจัดทำเกียรติบัตร)
  (16 ส.ค. 2559 14:03 น. ผู้ชม : 727)

 • บรรยากาศกิจกรรมงานแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียน ประจำปี 2559
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นี้ ได้กำหนดจัดแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 13,14 และ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 557 คน โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเองและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  (15 ส.ค. 2559 14:02 น. ผู้ชม : 135)

12345678910...