ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดให้สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปีการเงิน 2557 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษา สำหรับบุตรสมาชิกเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ประจำปี 2557 จึงได้ทำการคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งในปี 2557 นี้ มีบุตรสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 309 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 599,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาแต่ละระดับ
  (31 ก.ค. 2557 16:44 น. ผู้ชม : 30)

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงาน กำหนดกติกาการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท กำหนดตารางการแข่งขันกีฬา ประชุมคณะทำงานของกีฬาแต่ละประเภท และจับฉลากแบ่งสายในกีฬาแต่ละประเภท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (24 ก.ค. 2557 16:03 น. ผู้ชม : 77)

 • ประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีการจัดประชุมชมรมครูอาวุโส อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อพบปะสมาชิกกลุ่มชมรมบำนาญ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดขึ้นในทุก 2 เดือน มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำในการออกกำลังกาย ร่วมทำบุญและฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (17 ก.ค. 2557 15:54 น. ผู้ชม : 68)

 • ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2"
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2557 "สหกรณ์ครูสองแควเกมส์ ครั้งที่ 2" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดทุกเขตการศึกษาทั้งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
  (18 มิ.ย. 2557 14:16 น. ผู้ชม : 192)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ร่วมประกอบพิธีราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  เนื่องด้วยได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 6 จัดขึ้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้ร่วมประกอบพิธีราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองเป็นเครื่องราชสักการะ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 จะเคลื่อนขบวน แล้วจะอัญเชิญไปประดิษฐานอย่างถาวรไว้ที่หน้าตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะของประชาชนต่อไป
  (18 มิ.ย. 2557 10:46 น. ผู้ชม : 147)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จัดประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการพัฒนาอุดมการณ์สมาชิกสหกรณ์ฯ
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาสมาชิกตามโครงการพัฒนาอุดมการณ์สมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯและสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ให้รับทราบ สหกรณ์ฯ จึงเชิญผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้แทนสถานศึกษา ทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  (16 มิ.ย. 2557 14:40 น. ผู้ชม : 152)

 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ขอเรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านทราบ
  ขอเรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านทราบ ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ให้สมาชิกฯที่ขอกู้เงินทุกประเภท หรือต้องการให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯคำนวนการกู้เงินนั้น จะต้องแนบด้วยสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ที่ออกโดยฝ่ายการเงินของ สพป.พล.1 , 2 , 3 และ สพม.39 หรือสถานศึกษา หรือสถาบัน หรือสังกัดอื่นๆ ที่สมาชิกฯสังกัดอยู่เท่านั้น หากไม่มีสลิปเงินเดือนแนบในการกู้ทุกประเภท หรือในการคำนวณการกู้เงินนั้น ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องทำหน้าที่ และทำตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ที่จะไม่รับชุดกู้มาพิจารณา และไม่สามารถให้คำตอบสมาชิกได้ในการจะคำนวณเงินกู้ทุกประการ
  (11 มิ.ย. 2557 13:30 น. ผู้ชม : 236)

12345678910...